Chief patron

Dr. Prabhakar B. Kore, Chancellor, KLE university, Belagavi

 

 

Patrons

Dr. Vivek A Saoji, Vice-chancellor, KLE University, Belagavi

 

Patrons

Dr. V. D. Patil, Registrar, KLE University, Belagavi

 

Chairman

Dr. B. S. Prasad, Principal, KLEU Shri BMK Ayurveda Mahavidyalaya

 

Co-Chairman

Dr. Shekhar Annambhottla, Founder AAPNA, USA

 

 

Organizing Secretary

Dr.Aziz I Arbar HOD Department of PG studies in kaumarbhritya

Members

Dr P G Jadar, Vice Principal

Dr. S K Patil, Medical Superintendent.

Dr. Veena Tonni

Dr.Pankaja Savarnur

Dr. Vidya Arali

Dr. Kaveri Hulyalkar

Dr Akshay Gurav

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chairman: Dr Aziz I Arbar
A. Conference
Convenor: Dr Rudramma H
Members
Dr Ashok Ptil
Dr Pankaja savanur
Dr Veena Kupati

B.  Preconference Workshop
Convenor: Dr Mahesh S
Members
Dr Veena K H
Dr Shrutika

C. Pallava skill station
Convenor: Dr Pradeep shindhe
Members
Dr Pradeep grampurohit
Dr Ramesh killedar
Dr Vishwanath wasedar
Dr Kaveri
Dr Amruta Kalyani

D. Pallava quiz
Convenor: Dr Sumeet
Members
Dr Usha
Dr Anju uppin

REGISTRATION COMMITTEE
Chairman: Dr Kashavva Hiremat
Members
Dr Adivesh Holeyache
Dr Amol
Dr Mahesh hirulal
Mr Vinayak inchal
Mrs .Sujata
Dr Anil Koralli

ACCOMMODATION/TRANSPORT COMMITTEE
Chairman: Dr. M.B.  Ramannavar
Members:
Dr B B Desai
Dr Santosh Y M
Dr Vishwanath
Dr Pramod Shet
Mr. I S Pandit